2010, Vækstens anatomi i de mellemstore byer (REG LAB)
Bistod sekretariatet i REG LAB og fokusanalysens styregruppe med at designe fokusanalysen og udformede projektbeskrivelse og udbudsmateriale. Medvirkede i styregruppemøder og i dialog med konsulenter. Forfattede sammen med sekretariatet tekst til en folder, der sammenfattede projektets resultater; "Vækstens anatomi – anbefalinger om ledelse af erhvervs- og velstandsudvikling i de mellemstore byer".

Kategori: Erhvervsanalyse