2009, En ny strategivej for Region Sjælland (Vækstforum Sjælland)
Bistod Copenhagen Economics i udarbejdelse af kvantitativ analyse af regionens erhvervsmæssige situation samt oplæg til strategisk fokusering om få, markante indsatser i ny regional vækststrategi. Bidrog særligt med afdækning af regionale vækstpotentialer, udvikling af strategisk koncept samt medvirken i afrapportering.

Kategori: Erhvervsanalyse