2020, Tema-debatter om produktudvikling, markedsføring og salg inden for turismen i landdistrikterne, Landdistrikternes Fællesråd

Medvirkede i forberedelse og gennemførelse af tre online-seminarer om muligheder for vækst og udvikling i turismen i landdistrikterne.

Kategori: Erhvervsudvikling