2017, Grundlag for ny regional turismeindsats (Region Sjælland/Dansk Kyst- og Naturturisme)

Udarbejdede et videngrundlag om turismen på Sjælland, som dannede grundlag for vækstforums beslutning om nye initiativer på turismeområdet.

Kategori: Erhvervsanalyse