2017, Ledelse af destinationsorganisationer (Danske Destinationer)

For sammenslutningen Danske Destinationer tilrettelægger og gennemfører vi en række udviklingsseminarer med fokus på ledelsesgrundlaget og ledelsespraksis i destinationsorganisationer. 

Kategori: Erhvervsudvikling