2017, Erhvervskonference og grundlag for Vækstråd Tønder (Tønder Kommune)

Bistod sammen med Bjarne E. Jensen borgmester, kommunaldirektør og forvaltning i at tilrettelægge og gennemføre en erhvervskonference med faglige indlæg og drøftelser i grupper og plenum af mulighederne for at styrke strukturerne omkring erhvervs- og turismearbejdet i Tønder Kommune.  Bistod efterfølgende en kreds af erhvervsfolk, borgmester, kommunaldirektør og forvaltning med at udvikle arbejdsgrundlag og vedtægt for Vækstråd Tønder, der fremover skal rådgive kommunalbestyrelsen om den overordnede styring af erhvervsudvikling i Tønder Kommune på tværs af turisme, detailhandel, erhverv og arealudvikling.

Kategori: Erhvervsudvikling