2016, Oplevelsesprofiler for særlige feriesteder og stærke destinationer (Dansk Kyst- og Naturturisme)

Baseret på data fra gæstetilfredshedsundersøgelser i 2013, 2014 og 2015 identificerede og analyserede vi oplevelsesprofilerne for de 20 særlige feriesteder i kyst- og naturturismen samt de tre stærke destinationer; Vestjylland/Vadehavet, Nordjylland og Ø-havet. Med hovedvægt på den tyske rejseanalyse analyserede vi endvidere markedspotentialerne for de forskellige oplevelsesprofiler. Teknisk og datamæssigt satte analysen nye standarder. Udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut og sorsoso strategy & advice.

Kategori: Erhvervsanalyse