2015, Strategi for ambassadørkorps/ambassadørudpegninger hhv. bearbejdning af segmenterne internationale foreningskongresser og internationale firmamøder (Inspiring Denmark)

Præciserede i tæt samarbejde med direktør og convention manager centrale elementer i forretningsgrundlaget for kongrestiltrækningsorganisationen i Region Syddanmark, Inspiring Denmark.  

Kategori: Erhvervsudvikling