2016, Udviklingsplan for Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomu-seum (Guldborgsund Kommune)

Stubbekøbing Motorcykel- og Radiomuseum (ca. 6.000 besøgende p.a.) har eksisteret i små 40 år som et kommunalt museum. Guldborgsund Kommune har besluttet, at museet fra og med 2017 skal videreføres som en selvejende institution med et mindre driftstilskud end hidtil. I samarbejde med kommunen og en arbejdsgruppe af frivillige og lokale aktører udarbejdes en plan for museets udvikling i 2017-2020.

Kategori: Erhvervsudvikling