2016, Tendenser i organiseringen af lokal erhvervsudvikling (Køge Kommune)

Køge Erhvervsudviklingsråd ønsker at fremtidssikre organiseringen af den lokale erhvervsudvikling. Den nuværende organisering fungerer fint, men der er store forandringer i gang i Køge, både i lokalsamfundet og internt i den kommunale forvaltning, som kan gøre det aktuelt at omlægge organiseringen. Som inspiration til disse overvejelser gav EHSB på et seminar med toneangivne erhvervsinteresser samt borgmester og formænd fra de største partier gav EHSB et oplæg om tendenser i organiseringen af lokal erhvervsudvikling.

Kategori: Erhvervspolitik