2016, Policy notat om turismeklynger i Region Syddanmark (Region Syddanmark)

Bidrog sammen med professor Anne-Mette Hjalager, Center for Landdistriktsforskning, SDU og professor Janne J. Liburd, Institut for Design og Kommunikation, SDU til policy-notat forfattet af adjunkt Mads Bruun Ingstrup, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, SDU. Medvirkede i præsentation af notatet for Koordinationsudvalget for turisme i Region Syddanmark.

Kategori: Erhvervspolitik