2015, Effektmåling af Køge Erhvervsservice (Køge Kommune)

Opgaveløsningen indebærer, at en ny registerbaseret metode til at måle effekten af erhvervsudvikling for første gang i Danmark anvendes på lokal erhvervsservice. For flere end 300 brugere af Køge Erhvervsservice siden midten af 2012 trækkes via Danmarks Statistik data på overlevelse, beskæftigelse og omsætning og udviklingen i disse parametre for ”indsatsgruppen” sammenlignes med udviklingen i en ”referencegruppe” af tilsvarende virksomheder. Samtidig gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne, der både verificerer brugen af erhvervsservice og afdækker, om der er kausal sammenhæng mellem brugen af erhvervsservice og erhvervsøkonomiske effekter. Udarbejdet i samarbejde med Center for Regional og Turismeforskning og Danmarks Statistik.

Kategori: Erhvervsudvikling