2015, Situationsanalyse samt strategioplæg (Dansk Kyst- og Naturturisme)

Udarbejdede i samarbejde med bestyrelsesformand Henrik Höhrmann og direktør Jens Hausted en bred faktabaseret situationsanalyse af dansk kyst- og naturturisme samt oplæg til strategi for udviklingsselskabet til drøftelse på bestyrelsesseminar i selskabet.

Kategori: Erhvervsudvikling