Jeg brænder for at udvikle indsatser og handlinger i samarbejde med de erhvervsledere, der mærker, hvor skoen trykker, og formår at se deres virksomhed i det større samfundsbillede.

Syv cases om at reflektere og skabe sammen med kunden og et fællesskab af erhvervsinteressenter rundt om kunden:

Task Force om ny erhvervs- og vækstpolitik, Assens Kommune, 2017: Strategi-processen var igangsat fra politisk side og baseret på en erhvervsprofil med data og analyser. En Task Force af lokale erhvervsledere blev udpeget af den politiske ledelse og sammen med gruppen udviklede jeg over fire møder et katalog med fire  handlinger; bedre image, flere yngre/højtuddannede, flere faglærte og bedre opbakning til nye og mindre virksomheder. På baggrund af erhvervsprofil og handlingskatalog blev en nye erhvervs- og vækstpolitik formuleret.

Helhedsplan for Arena Guldborgsund, Guldborgsund Kommune, 2017: Med opbakning fra Claus Meyer og Claus Jensen arbejder Nykøbing FC på oprykning til Superligaen senest i 2020. I den forbindelse er der behov for at modernisere stadion i Nykøbing Falster. Sammen med ledelsen i Nykøbing FC og  relevante ledere fra Guldborgsund Kommune samt en lokal arkitekt udarbejdede jeg en helhedsplan for såvel byggeriet (arkitektonisk koncept, pris-overslag m.v.) som for den samfundsmæssige betydning af et nyt stadion (byudvikling i Nykøbing Falster, kommunalt image).

Stedsrejse, Dragør Kommune, 2016: På et dagsseminar for en udvalgt kreds af lokale beslutningstagere (borgmester, teknisk direktør i kommunen, erhvervs- og turistchef, formænd for borgerforeninger samt erhvervsfolk fra bestyrelsen i den lokale erhvervsforening) udviklede vi en strategisk retning for Fremtidens Dragør med fokus på bosætning, erhverv og turisme. I løbet af dagen gennemførte panelet gruppeinterviews med et større antal borgere og erhvervsledere, museumsfolk m.v.

Motorcykelmuseet som selvejende institution, Guldborgsund Kommune 2016: Sammen med lokale frivillige, den lokale Liv & Job Fond samt kulturchef og centerchef fra Guldborgsund Kommune udarbejdede jeg en helhedsplan for omstilling af Motorcykelmuseet (etableret 1977) fra en del af den kommunale forvaltning til en selvejende institution. Vi fandt et bæredygtigt økonomisk og organisatorisk fundament, som nu er implementeret.

Opstart af Dansk Kyst og Naturturisme med formand og direktør, 2015: For bestyrelsesformanden og interim-bestyrelsen gennemførte jeg en interessent-analyse blandt kerneaktører i kyst- og naturturismen. Efterfølgende udførte jeg for bestyrelsesformanden og den nyansatte direktør en omfattende research på tilgængelige data om kyst- og naturturismen i Danmark og om Danmarks primære konkurrenter på dette forretningsområde. Endelig udarbejdede jeg sammen med formand og direktør et oplæg til strategi for udviklingsselskabet til drøftelse på bestyrelsesseminar i selskabet. Opgaveløsningen blev afslutningsvis præsenteret for de nyansatte medarbejdere på et medarbejderseminar i udviklingsselskabet.

Destination Fyn Klyngen, 2014: Tilbage i 2011 bistod jeg udviklingsdirektøren o.a. medarbejdere i det daværende Udvikling Odense med at udarbejde arbejdsgrundlag for en ny fælles erhvervsfremmeorganisation Udvikling Fyn for seks fynske kommuner – Odense, Faaborg-Midtfyn, Assens, Svendborg, Nyborg og Kerteminde. Inden da bistod jeg med udarbejdelse af potentialeanalyse og indsatsmodel på turismeområdet.

Tænketank – Hvad skal Horsens Kommune leve af? Horsens Kommune, 2013: Efter et nyligt borgmesterskift iværksatte Horsens Kommune et arbejde med at revitalisere kommunens erhvervspolitik. Til at støtte processen nedsatte kommunen en tænketank med ca. 30 lokale erhvervsledere, som mødtes tre gange i processen. I samarbejde med udviklingschefen, kommunaldirektøren og den øvrige direktion gennemførte jeg en proces med de gode kræfter i og omkring tænketanken, hvor vi med afsæt i analyser og dialog ”spillede bolde” for at se, hvad der blev grebet og returneret. Vi scannede på denne måde en række områder for potentialer; image- og begivenhedsområdet, bosætningsindsats, uddannelsessamarbejde, offentlig-privat samspil, virksomhedsudvikling og aktivering/Job-center. Til sidst designede vi en industrisatsning, som indbefattede elementer på tværs af flere policy-områder.